Turizam | Novi Grad (Republika Srpska)

Podelite sa prijateljima

NOVI GRAD

Novi Grad se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine, na Ušću Sane u Unu.

Grad se nalazi, respektivno, na sledećim geografskim koordinatama: 45 ° 2 ’45’ ‘severne geografske širine i 16 ° 22’ 49 “ istočne geografske dužine, a njegova nadmorska visina iznosi 216 metara.

Više od 90% površine opštine i 60% stanovništva novogradske opštine pripada ruralnom području.

Novogradska sela predstavljaju spoj oaza zelenila, mira i ekološki čiste i zdrave sredine, i starih seoskih imanja, starinskih kuća brvnara – šeperuša, mlinova vodeničara, starinskih tkalačkih stanova, izvorne narodne nošnje i običaja, starih muzičkih instrumenata i gastronomije, te tako predstavljaju pravi raj za ljubitelje prirode i sela.

Od pradavnih vremena priroda je bogato darivala ovaj kraj svakom ljepotom: žuborom bistrih voda, mirom zelenih gajeva, plodnošću cvijetnih polja, pitomošću valovitih bregova Podgrmeča i Potkozarja.


Prirodni resursi opštine Novi Grad

Vode

Rijeke Una i Sana predstavljaju značajan vodeni potencijal ove opštine, ali i cijele regije, a ujedno predstavljaju i najznačajnije površinske vodotoke opštine Novi Grad. Ukupna dužina rijeke Une je 207 km, a dužinom od 35 km protiče kroz novogradsku opštinu. Cijelim dijelom toka kroz ovu opštinu, Una teče kao granična rijeka između Bosne i Hercegovine – Republike Srpske i Republike Hrvatske. Najveća pritoka Une na ovom prostoru je rijeka Sana, a zatim i riječica Vojskova, koja je druga po veličini rječica na novogradskoj opštini. Ukupna dužina rijeke Sane je 146 km, a dužinom od 16 km protiče kroz novogradsku opštinu. Najveća pritoka Sane na novogradskoj opštini je riječica Japra.

Od hidografskih potencijala, značajan je i termomineralni izvor „Lješljani“, koji se nalazi nedaleko od Novog Grada, pokraj magistralnog puta Novi Grad-Kostajnica. Sam izvor se nalazi na obodu lješljanskog basena, u Potkozarju. To je hipotermalna voda, jer joj je temperatura na izvoru 330C. Za sada ovaj izvor nije dovoljno valorizovan, ali je pripremljena kompletna projektna dokumentacija za izgradnju banje, koja je uvrštena u Program javnih ulaganja Republike Srpske.

Jezero „Petkovac je jezero dubine cca 20m i nalazi se na području sela Petkovac, 1 km udaljenog od rudnika gipsa, a nastalo je navoženjem jalovine i drugog materijala prilikom eksploatacije rudnika gipsa Petkovac. Opština Novi Grad ima značajne vodne potencijale, koji pružaju razne mogućnosti turističke ponude.


Od arheoloških nalazišta, posebno je značajan lokalitet Mekote koji je pripadao kasnom bronzanom dobu i halštatu, u rasponu od VIII vijeka stare ere do početka nove ere. Iskopavanja na ovom lokalitetu su vršena 80-ih godina prošlog vijeka, prilikom čega je otkriveno 389 grobova sa preko 1500 različitih grobnih nalaza od bronze, keramike, jantara, kože i željeza. Posebno su značajni ostaci kompletnog rudarsko-metalurškog pogona u dolini riječice Japre, jer se od japranskog željeza izrađivalo oružje za rimske legije u Panoniji-koplja, mačevi, štitovi, kacige i sl.

Od spomenika kulture, najznačajniji su sakralni objekti: crkve i džamije, te nekoliko starih građevina, od kojih se najviše ističu stara gradska vijećnica i biblioteka, zatim spomenici iz prošlosti i savremena arhitektonska ostvarenja.

Stara gradska vijećnica – sagrađena 1888. godine u pseudomavarskom stilu. Zgrada je karakterističan primjerak svoje epohe – odnosno perioda austro-ugarske okupacije ovog područja. Bez obzira na njene relativno male gabarite, zbog svoje dekorativnosti i upečatljivosti, ona se ubraja u red najskladnijih objekata na cijelom prostoru BiH. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2006. godine u Sarajevu, donijela Odluku kojom se Istorijska građevina – Vijećnica u Novom Gradu proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Danas se u zgradi Stare gradske vijećnice nalazi Muzej i Turistička organizacija opštine Novi Grad.

Narodna biblioteka Novi Grad je najstarija kulturna institucija u gradu. Naime, u biblioteci se čuvaju stare i vrijedne knjige sa pečatom Srpske čitaonice iz 1899. godine. Zgrada u kojoj je smještena biblioteka odlikuje se dekorativnom arhitekturom iz perioda austrougarske vladavine, i kao takva izuzetan je turistički potencijal grada. Pored svakodnevnog rada sa čitaocima, blioteka organizuje književne večeri, promocije knjiga, izložbe posvećene znamenitim ličnostima, te aktivno učestvuje na promovisanju svih kulturnih dešavanje u opštini Novi Grad.

Veoma značajan je i Legat Stojana Ćelića, koji je takođe proglašen Nacionalnim spomenikom BiH. Smješten u Gradskoj galeriji ovaj nacionalni spomenik čini 41 djelo, i to: 4 ulja na platnu, 6 crteža, 31 grafika.

Spomenik „Majka partizanka“ – Monumentalni spomenik Majci partizanki, rad Marijana Kockovića, podignut je 1964. godine i predstavlja kompoziciju koju čine bronzana statua majke partizanke, 10 m dug kameni reljef sa prikazom toka NOB-e i granitni kubus sa uklesanim stihovima iz poeme Skendera Kulenović „Stojanka majka Knežpoljka“.

Spomenik palim borcima u otadžbinskom ratu – Spomenik je podignut 2005. godine u čast srpskim braniocima odbrambeno-otadžbinskog rata od 1990 do 1995. godine.

Spomenik u Velikoj Rujiškoj – Spomen kosturnica i spomenik je izgrađen 1961. Godine sa devet betonskih masiva u centralnom dijelu i 5 apsida u krugu. U centralnom dijelu na betonskim masivima su polubiste 5 narodnih heroja Podgrmeča i 4 polubiste istaknutih revolucionara ovog kraja. Ispod ovih masiva je spomen-kosturnica sa 76 posmrtnih ostataka boraca NOR-a. Na apsidama je 889 imena poginulih boraca i 1.434 imena žrtava fašističkog terora.

Spomenik „Cvijet slobode“ se nalazi na Gliginom brdu kod Dobrljina, a rad je Ahmeta Bešića. To je neka vrsta kripte u obliku džinovskog betonskog cvijeta, koji asocira na rađanje oslobodilačke ideje u toku julskog ustanka 1941.g.

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Velikoj Rujiškoj – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice izgrađena je 1905. Godine. Crkva je obnovljena 1998. Godine prilozima građana sela, a na ulazu je postavljena spomen-ploča poginulim borcima otadžbinskog rata 1992-95. Godine iz sela Mala Krupska i Velika Rujiška. Kod crkve se, 21. septembra svake godine, održava narodni zbor za Malu Gospojinu.

Gradski Kej – Jedna od najvećih atrakcija Novog Grada je poznata tri kilometra duga i kamenom ozidana obaloutvrda ili glasoviti novski „Kej“, s alejom sjenovitih kestena i mirisnih lipa. Njegova je izgradnja imala više faza: glavne radove započela gradska uprava u austrijskom razdoblju od 1903. do 1906. godine, a nastavila kraljevska vlast od 1934. do 1937. godine. Preostali neozidani međuprostor s nešto povišenom obalom je nakon velikih poplava 1954. i 1955. godine dozidala tadašnja vlast, a uzvodni vidorijski dio ozidan je poslije izgradnje hotela 1985. godine. Nakon ovih radova „Kej“ je kao čuveno šetalište napokon dobio svoju cjelovitost, s neizbježnim prekidom kod mosta na Uni i Stare gradske Vijećnice.

Prve kulturno-istorijske institucije na ovom području su Pjevačko Društvo „Krajišnik“ (1873.), Čitaonica, Činovnička čitaonica i druge. Prva društva koja su se bavila kulturnim radom bila su: Žensko dobrotvorno društvo, Soko i Seljačka spora. Danas taj rad objedinjuje „Kulturno obrazovni centar” Novi Grad u čijem sastavu su Radnički univerzitet, Dom kulture, Muzej i bioskop.

Kulturno umjetničko Društvo „UNA“ Novi Grad osnovano je krajem 2007. godine. Nastalo je iz „folklorne sekcije“ Javne ustanove Kulturno-obrazovni centar Novi Grad, koja je radila od 2003. godine. Društvo danas broji oko 120 članova, raspoređenih u više sekcija: folklorna, muzička-ansambl, izvorna muška pjevačka grupa, ženska vokalna, te odnedavno i hor. Nastupali su na više festivala od kojih se izdvajaju: Beograd, Gruža, Kikinda (Banatsko Veliko Selo), Slovenija (Hrastnik), Mrkonjić Grad, Čelinac, Ribnik, Dvor na Uni, Kostajnica.


 Rijeka Una je dobila ime od starih Rimljana, koji su, po prvi put ugledavši njenu živopisnu ljepotu i čuvši žubor njenih slapova, uzviknuli „UNA“ što bi prevodu značilo „jedna“, „jedina“ ili „jedinstvena“. Ukupna dužina rijeke Une je 207 km, a dužinom od 35 km protiče kroz novogradsku opštinu. Cijelim dijelom toka kroz ovu opštinu, Una teče kao granična rijeka između Bosne i Hercegovine – Republike Srpske i Republike Hrvatske. Najveća pritoka Une na ovom prostoru je rijeka Sana, a zatim i rječica Vojskova, koja je druga po veličini rječica na novogradskoj opštini.

Doživljaj koji oduzima dah prepoznatljiv je po živopisnoj ljepoti, smaragdnozelenoj boji vode, velikom broju sedri i žuboru njenih slapova koju upotpunjuje netaknuta priroda.

Jedna od avantura u kojoj biste trebali učestvovati je internacionalna manifestacija „Una regata“ koja polazi od Martin Broda i završava se u Hrvatskoj Kostajnici. Svake godine broj učesnika manifestacije se povećava sa turistima koji dolaze iz Mađarske, Njemačke, Švedske, Slovenije, Holandije i drugih zemalja Evrope.


Očuvanje tradicije i običaja Novog Grada postaje sve više sastavni dio zanimanja velikog broja ljudi. Pri tom nastojanju da se tradicija i običaji prikažu drugima i očuvane ljepote podijele sa što većim brojem ljudi brojni entuzijasti daju izuzetan pionirski doprinos razvoju seoskog turizma.

Seoski turizam na novogradskoj opštini se, još uvijek, ne razvija dovoljno brzo ali je potrebno izdvojiti pokušaje poljoprivredne zadruge „Agrojapra“ i pojedinih seoskih domaćinstava da ovu granu turizma uvrste u sveukupnu turističku ponudu područja. Pri tom je potrebno istaknuti da se pionirski koraci pokreću u dolini rječice Japre i okolini banjsko-rekreativnog centra Lješljani.

Seoska domaćinstva u dolini rječice Japre organizovana su preko poljoprivredne zadruge Agrojapra (www.agrojapra.net).

PZ “Agrojapra” iz Donjih Agića osnovana je još po završetku II svjetskog rata i s manjim prekidima radi sve do danas.

Pored očuvanog prirodnog ambijenta i kvalitetne domaće kuhinje koja uključuje stare tradicionalne specijalitete u svoju ponudu uvrštavaju šetnje kroz brdsko-planinske predjele podgrmeča, branje ljekovitog bilja i gljiva, jahanje, obilazak vodenice sa učestvovanjem u meljavi brašna, degustacije hladno cijeđenog suncokretovog ulja i salatnog ulja, djevičansko ulje od bundevinog sjemena, bundevine sjemenke, razne vrste sušenog voća, ribolov na rječici Japri, posjeta kuće Branka Ćopića u Hašanima i sl. PZ „Agrojapra“ posjeduje i učionicu za cjeloživotno obrazovanje, etnomuzejsku postavku i izložbu o zadrugarstvu u dolini Japre.

 

Takođe, u zadruzi Agrojapra imaju već dugogodišnje iskustvo u organizovanju škola u prirodi i shodno kvalitetu kojeg pružaju kroz ovaj edukativni program i pregršt priznanja raznih institucija, od osnovnih škola do stručnih fakulteta. U toku posjete zemljoradničkoj zadruzi Agrojapra posjetioci se mogu upoznati sa raznovsnim procesima proizvodnje domaćih i zdravih proizvoda koje ova zadruga nudi kroz progam obilaska njenih postrojenja (uljare, sušare i sličnih) ili vodenice na rijeci Japri.

Na ovim lokacijama na novogradskoj opštini postoje 9 seoskih domaćinstava sa 47 ležaja, a gostoljubivi domaćini za trpezom će vam ponuditi domaću hranu proizvedenu u njihovim domaćinstvima kao što su: domaći hljeb, cicvara, popara, kuruza, somun, pogača, pura, kalavrk, ljevača, pite, sir, kajmak, skrobovo mlijeko…


Izvor: www.turizamng.com

www.youtube.com


Šampionat BIH Novi Grad, 18.02.2024.

Da li prodajete ili kupujete psa? OVDE možete da postavite i pogledate besplatne oglase.

1 komentar on “Turizam | Novi Grad (Republika Srpska)”

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Scroll to Top