Vesti

IZLOŽBE-SRBIJA (JUN)

MEĐUNARODNE IZLOŽBE PASA C.A.C.I.B. • BEČEJ………………………………….06.06.2015. • ŠABAC………………………………..07.06.2015. • RUMA…………………………………28.06.2015.

2x CACIB CETINJE-MONTENEGRO KUP 2015

21.07.2015.-22.07.2015. održaće se medjunarodna izložba pasa svih rasa u gradskom parku u organizaciji KD,, Orlov Krš”. 21.07.2015. god. izložba počinje u 11h, a 22.07.2015. god. u 10h.