Ovde se možete prijaviti za upis u bazu usluga. Popunite formular ispod, a mi ćemo vas kontaktirati sa daljim instrukcijama. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte nas

Vi ste (оbavezno)

Ime i prezime (obavezno)

Rang * Samo za sudije

Licenca * Samo za sudije
FCI IFCI IIFCI IIIFCI IVFCI VFCI VIFCI VIIFCI VIIIFCI IXFCI X

Država (obavezno)

Pol (obavezno)

Adresa (obavezno)

Mesto prebivališta (obavezno)

Telefon 1 (obavezno)

Telefon 2

Vaša e pošta (obavezno)

Veb sajt

Biografija (Možete navesti i specijalizaciju)

Fotografije (obavezno)